Your short address
02100000000
09120000000

 نکته های کاربردی در جوشکاری با گاز اکسی استیلن
                                                   کنزا

                                                  کنزا

نکاتی در خصوص جوشکاری اکسی استیلن و ایمنی آن:

در اين روش از احتراق يكي از گازهايي كه به همراه اكسيژن درجه حرارتي بالا توليد مي كند استفاده مي گردد و گاز مورداستفاده معمولاً استيلن و در بعضي موارد گاز پروپان يا هيدروژن مي باشد . گاز (C2H2) يك تركيب شيميايي مي باشد كه از دو اتم كربن و دو اتم هيدروژن تشكيل مي شود و لذا تأثير آب بر كاربيد كلسيم بدست مي آيد .

No items in cart

Today 0

Yesterday 31

Week 256

Month 80

All 105200

QR-Code dieser Seite
?
 •  
  Address:
  Your short address...
 •  
  Phone:
  Phone number...
 •  
  Mobile:
  Cellphone number...
 •  
  Fax:
  Fax number...
 •  
  Email:
  Email address...
 • Contact Page

All rights reserved.

Top
Btm
?